Monday, April 8, 2019

பட்டுக்கோட்டையில் புதிய உதயம் டைமண்ட் மொபைல் பார்க் &மென்ஸ் வியர்


பட்டுக்கோட்டையில்  புதிய உதயம் டைமண்ட் மொபைல் பார்க் &மென்ஸ் வியர்பெரிய தெரு இந்தியன் பேங்க் அருகில்   (முன்னாள் டைமண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் ) வரும் 10-04-2019 அன்று காலை 10 மணிக்கு இனிதே உதயமாகிறது பட்டுக்கோட்டை மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதி பொதுமக்கள் எங்களது நிறுவனம் வளர்ச்சியடைய தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க வேண்டுகிறோம் 


                             அனைவரும் வருக  !                  நல்லாதரவு தருக !
       குறிப்பு ; நீங்கள் வாங்கும் அனைத்து மொபைல்களுக்கும் ,ஆடைகளுக்கும் சிறப்பு 
                                                     பரிசு உண்டு 
Inline image
,Inline image

No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval