Wednesday, May 12, 2021

ஆஸ்திரேலியாவில் அதிரையர்களின் நோன்புப் பெருநாள் நிகழ்ச்சி

 ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி நகரில் உள்ள லக்கம்பாவில்unaited muslims of Australiya வினர் iஇன்று 14/05/2021 நோன்புப் 

பெருநாள் தொழுகையை   சிறப்பாக

 நடத்தினர்இதில்  அதிரையர்கள் ஒன்றுகூடி தங்களின் வாழ்த்துக்களை அன்பு டன் பகிர்ந்து கொண்டனர்


 No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval