Sunday, August 11, 2019

ஈத் முபாரக்

எமது வாசகர்கள்  அனைவருக்கும்        
இனிய தியாக திருநாள் வாழ்த்துக்கள்     

No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval