Sunday, August 11, 2019

அமெரிக்கா கலிபோர்னியாவில் அதிரை பிரமுகர்கள் பெருநாள் சந்திப்பு

Inline imageகலிபோர்னியாவில் இன்று  11/08/2019 ஹஜ் பெருநாள் தொழுகையில்   அதிரையர்கள்  ஒன்றாக கலந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் ஆரத்தழுவி தங்களின்


வாழ்த்துகளை மகிழ்ச்சியுடன் பரிமாறிக்கொண்டனர்.Inline image

Inline image

Inline imageInline image
Inline image
Inline image


தகவல் ARAL 
california
U S A
No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval