Sunday, January 10, 2021

எச்சரிக்கைப் பதிவு 

சற்றுமுன்:-

அவசர_பதிவு தஞ்சாவூர் குழந்தை யேசு கோவில் அருகே ஒரு வடநாட்டுப் பெண் குழந்தையை கடத்தி செல்கிறாள் அவளைப் பிடித்து விட்டோம் யார் குழந்தை என்று தெரியவில்லை அவர்களது பெற்றோர்களுக்கு போய் சேரும் வரை அதிகமாக பகிரவும்..
( முடிந்தால் Share செய்யுங்கள் )

No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval