Tuesday, February 14, 2017

இதய நோயாளிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி ‘கரோனரி ஸ்டென்டு’ விலை 85 சதவீதம் குறைப்பு

No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval