Friday, January 13, 2017

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அமெரிக்காவிலும் ஆதரவு... தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களும் தங்களது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி, ஆஸ்திரேலியா, அமெரிக்காவில் வசிக்கும் தமிழர்களும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக முழக்கங்களை எழுப்பி தங்களது உணர்வுகளை பதிவு செய்துள்ளனர். நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு கோஷம் எழுப்பியது, அங்குள்ள தமிழர்களின் பாரம்பரியத்தை காட்டுகிறது. 

No comments:

Post a Comment

கருத்திடும் உரிமையை கவனமுடன் கையாளுங்கள்.

கருத்திடுமுன் இறைவனுக்கு அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்.

Your comment will be published after approval